hugs.pl

katalogi internetowe darmowe

katalogi internetowe darmowe

Trademark Law Indie

Znak towarowy oznacza zarejestrowanego znaku towarowego lub znaku używanego w odniesieniu do towarów, w celu wskazywania lub tak, aby wskazać połączenia w obrocie między towarami a niektóre osoby mającej prawo jako właściciela do używania znaku; i znak używany lub proponowane do stosowania w odniesieniu do towarów, w celu wskazywania lub tak, aby wskazać połączenia w obrocie między towarami a niektóre osoby mającej prawo, jako właściciela lub jako zarejestrowany użytkownik, aby użyć znak, czy z lub bez wskazania tożsamości tej osoby i zawiera znak towarowy certyfikacji. (patrz rozdział 2 (v) Znaki handlowe i towarów Act, 1958)

Innymi słowy, gdy znak towarowy jest wizualnym symbolem w postaci słowa, urządzenia lub etykiecie stosowanego do wyrobów handlowych w celu wskazania dla publiczności Zakupów że są to towary wyprodukowane lub w inny sposób operacja haluksów w obrocie przez dana osoba w odróżnieniu od podobnych towarów produkowanych lub znajdują się w obrocie przez inne osoby. Osoba, która sprzedaje swoje towary w ramach danego znaku towarowego nabywa rodzaj ograniczonego prawa do wyłącznego używania znaku towarowego w odniesieniu do tych towarów. Takie prawo nabyte przez zastosowanie jest uznawane za formę własności do znaku towarowego i chronione na podstawie prawa powszechnego. Osoba może również nabyć podobne prawo na znak towarowy, a nie jak dotąd stosowane, ale tylko proponuje się stosować, rejestrując go na podstawie ustawy o znakach towarowych i towarów, 1958. Prawo znaków towarowych opiera się głównie na dwóch koncepcjach; Odrębność i zwodnicze podobieństwa.

Funkcja znaku towarowego

Funkcją znaku towarowego jest dać wskazówkę na rzecz nabywcy lub ewentualnego nabywcy co do produkcji lub jakości towarów, aby wskazywać na oku źródła handlowego, z którego towary przyjść, czy ręce handlowych, poprzez które przechodzą w drodze do rynku.
Artykuł napisany przez: